Ruufus

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Ruufus Oy Y-tunnus: 2316703-0 Osoite: Valtionkatu 1 Postinumero: 60100 Postitoimipaikka: Seinäjoki Puhelinnumero: 050 3661330 Sähköpostiosoite: info@caferuufus.fi 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö 

Yritys: Ruufus Oy Nimi: Maija Välimäki Osoite: Valtionkatu 1 Postinumero: 60100 Postitoimipaikka: Seinäjoki Puhelinnumero: 050 3661330 Sähköposti: info@caferuufus.fi 

3. Tietosuojavastaava Yritys: 

Ruufus Oy Nimi: Maija Välimäki Osoite: Valtionkatu 1 Postinumero: 60100 Postitoimipaikka: Seinäjoki Puhelinnumero: 050 3661330 Sähköposti: info@caferuufus.fi 

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen. 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste 

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella asiakkaan tekemän tilauksen täytäntöön panemiseksi. 

6. Rekisterin tietosisältö 

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana. 

7. Tietojen säilytysaika 

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun asiakkaan tilaus on toimitettu 8. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään. 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. 

10. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle. 

11. Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. 

12. Automaattinen päätöksenteko 

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä. 

13. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle. Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.